وبلاگ اخبار رسمی

هر هفته یک ایده‌ی خبری

شرکت‌ها معدن خبرهای خوب هستند. هر یک از این اخبار می‌تواند به دیده شدن، یافتن مشتری ایده آل و کسب اعتبار برای برندها کمک کند و در نهایت منجر...

اصول روابط عمومی موفق

با مطالعه این کتاب، شما می آموزید که چگونه با حضور در رسانه‌ها، از هزینه‌های سرسام آور تبلیغات مستقیم و اثر کم آنها رهایی یابید.

دانلود رایگان کتاب

روز قلم و یا روز تایپ؟

امروز روز قلم است، اما کجاست لذت و هیجان اولین خط‌خطی کردن‌ها و نوشتن اولین کلمات با مداد؟ نوشتن آن اوایل برایمان یک بازی هیجان‌انگیز بود....

مطالب بیشتر