در ایستگاه شانزدهم سفر محتوا میزبان احسان تاجیک در دفتر اخبار رسمی بودیم. با هم درباره‌ی روابط عمومی، روابط عمومی دیجیتال، روابط عمومی Inbound و Outbound و کلی موضوعات مرتبط با روابط عمومی و بازاریابی محتوایی صحبت کردیم.

گفت‌وگوی خودمانی مجید کثیری مدیرعامل و بنیان‌گذار اخبار رسمی با احسان تاجیک را بشنوید: