بیشتر خبرنگاران بعد از دریافت اخبار ارسال شده ازسوی روابط عمومی‌های حوزه‌های خود، شاهد  خطاهای رایج و تکراری هستند که به موضوع نگارش اخبار باز می گردد.

اشتباه‌هایی که بیشتر در زبان محاوره و اصطلاحات رایج کاربرد دارد و در کلام عمومی درست قلمداد می‌شود اما همین شیوه در قالب خبر غیر استاندارد و غلط ویرایشی محسوب می‌شود؛ چرا که غلط های مصطلح هستند.

از همین رو، اخبار رسمی به عنوان منتشر کننده اخبار روابط عمومی‌های کشور،  20 اشتباه‌ رایج روابط عمومی‌هایی که سعی در تولید خبر و انتشار آن در اخبار رسمی و دیگر رسانه‌ها را دارند را لیست کرده است .

در ادامه این نکات را می‌خوانید:

1 - ابتدا باید ماهیت مطلب مشخص شود. در هر یک از قالب‌های خبر، گزارش، مقاله و... ادبیات و روش نگارش خاصی نیاز است که باید بدان توجه کرد تا نگارشی استاندارد داشته باشد.

2 - روتیر درخبر تکمیل کننده تیتر است و از ارزش خبری کمتری (نسبت به تیتر) برخوردار است. روتیتر در اخبار رسمی حداکثر با 100 کاراکتر کلمه‌ای و یا هفت حرف نوشته می‌شود.

3 - در روتیتر می‌توانید به سِمت گوینده یا منبع خبر، مکان، زمان و یا چگونگی خبر اشاره داشته باشید. در مجموع، روتیتر می‌تواند فعل داشته و یا نداشته باشد.

4 - تیتر در برگیرنده گزاره اصلی خبر است. زیبایی یک تیتر به کوتاهی آن بوده و مهمترین بخش و هدف اصلی خبر را بازگو می‌کند.همچنين نقطه در پايان تيتر نبايد گذاشت.

5 - در نگارش خبر، روتیتر و تیتر نمی‌تواند همزمان دارای فعل و یا کلمات تکراری باشند. (یکي از این دو دارای فعل است)

6 - جملاتی که بعد از تیتر نوشته می‌شود لید نام دارد و برای نگارش آن باید از 300 حرف و یا 50 کلمه استفاده شود. لید شامل کلماتی است که تکمیل کننده مفاهیم اطلاع رسانی روتیتر و تیتر بوده و مهمترین هدف نگارش خبر را عنوان می‌کند.

7 - در اولین کلمات نگارش خبر و به عبارتی در اولین جمله خبر حتما به گزارش نام شرکت مربوطه و یا به نقل از شرکت مربوطه ذکر شود.

8 - در خبر تنها يك يا دو بار از نام شرکت استفاده کنید و تلاش كنيد زوايای ديگری از فعاليت شركت‌تان را معرفی كنيد.

9 - در گزارش از ذکر موردی و مقاله‌گونه پرهيز كنيد. بخش‌بندی خبر با اعداد و جمله‌هایی مانند به موارد زیر اشاره کرد استفاده نشود چرا که فرمت مقاله‌ای با خبری متفات است.

10 - از به کار بردن کلمات مصطلح اما غلط پرهیز کنید. مانند: تعابير اشتباهی که در ادامه آورده شده و شکل صحیحش مقابل آن ذکر می شود.

غلط: گردد، می‌گردد/ صحيح: شود و می‌شود

غلط: می‌باشد/ صحيح: است

غلط: نمودن، نماید، می‌نماید

غلط: اظهارداشت، خاطر نشان ساخت / صحيح: گفت، افزود، ادامه داد، توضیح داد، یادآور شد،تاکید کرد

11 - جمع بستن کلمات فارسی با ات عربی: درفارسی جمع بستن باید با «ها» و «ان» انجام می‌شود. مثل آزمایش‌ها به جای آزمايشات. در جمع بستن با ها سرهم نويسی نشود و نيم فاصله بين ها و قبل لحاظ شود. (برای انجام نیم‌فاصله روی کیبورد با گرفتن همزمان ctrl+shift+2 نیم فاصله ایجاد می‌شود)  مانند: آزمايش‌ها

کلمات اضافه همچون ترین، تان، تر و ... هم بر همین قائده هستند و از فعل جدا محسوب می‌شوند و باید با نیم فاصله تفکیک شود.

12 - جدا نويسی و سرهم نويسی: در فارسی به جدا نوشته می‌شود. مانند: بنام غلط است و به‌نام صحيح است.

13 - پيشوندهایی مانند می بايد همراه با نيم فاصله استفاده شود. 

14 - استفاده کردن القاب و کلماتی همچون مهندس، دکتر، آقا، خانم،جناب و... در خبر اشتباه است.

15 - كلماتی مانند ان شالله، امیدواریم، دعا می کنیم و.... در خبر استفاده نمی‌شود. همچنین به کاربردن کلمات خوشبختانه و بدبختانه و افعالی که رویا یا هدفی را نشان می‌دهد درقالب خبری مردود بوده و به کار برده نمی‌شود.

16 - کلماتی که قید ترین را دارند، (همچون برترین، بهترین، تنها‌ترین، بالاترین و... ) درخصوص اهداف و جایگاه شرکت نباید در قالب خبر آورده شود. مگر اینکه ادعای اعلام شده و رتبه سندیت داشته و متکی به آمار ذکر شده در همان خبر باشد.

17 - کوتاه نویسی در خبر یک هنر است. پاراگراف‌های خبری را می‌توان كوتاه‌تر نوشت و با کلماتی همچون بر اساس این گزارش، بر پايه اين اطلاعيه، طبق اعلام ... و يا مفاهمی مشابه آن را ادامه داد. پارگراف‌های آخر هم که در برگیرنده نتیجه خبر است را می‌توان با گزاره‌هایی مانند: گفتنی است، شايان ذكر است و ... به پايان برد.

18 - افعال خودمانی و ضمير مفرد و جمع با لحن و فرمت صحبت‌های محاوره‌ای نباید درخبر استفاده شود. تعابیری مانند ما معتقدیم، من اعلام می‌کنم، میتونیم، میگیم و...

19 - حرف ب از اول افعال حذف می شود. (بدهد=دهد و یا بگیرد= گیرد)

20 - خبر با تبليغ و رپرتاژ دو مقوله متفاوت هستند كه بايد در نگارش به آن توجه كرد. هدف خبر اطلاع رسانی است نه تبليغ مستقيم و آگهی. در نگارش خبر دقت داشته باشيد كه به مرز آگهی و تبليغ مستقيم نزديك نشويد تا خبری استاندارد داشته باشيد.

 

خبر بنویسید و به رایگان در اخبار رسمی منتشر کنید