بازاریابی محتوایی تا زمانی که محتوای با ارزش و خواندنی نداشته باشیم موثر نخواهد بود. در این مورد مطالعه ای در استودیوهای رسانه ای اربیت بر روی 1000 نویسنده وبلاگ انجام گرفته است که در اینجا اشاره مختصری به نتایج آن خواهیم داشت.

بازاریابی محتوایی تا زمانی که محتوای با ارزش و خواندنی نداشته باشیم موثر نخواهد بود. از طرفی تولید محتوای خوب زمان بر است و کار بسیاری می برد، این موضوع با وجود مهلت ها و تقویم های از پیش تعیین شده کار را دشوار خواهد کرد. مطالعه ای در این زمینه بر روی بیش از 1000 وبلاگ نویس انجام گرفته است که فاکتورهایی را در مقایسه کمیت و کیفیت بررسی نموده است.

کیفیت در مقابل کمیت:

 • متوسط خواهید بود یا عااالی؟ کمتر منتشر کنید اما بیشتر بنویسید.
 • کدامیک بهتر است؟ یک پست هفتگی خشک یا یک شاهکار ماهانه؟

برخی نتایج به دست آمده از مطالعه اوربیت به شرح زیر هستند:

 • فقط 15 درصد وبلاگ نویسان رویه ای رسمی برای ویرایش دارند.
 • 4/9 درصد وبلاگ نویسان بیش از 1500 کلمه در یک پست می نویسند.
 • کمتر از نیمی از وبلاگ نویسان از عکس های متعدد استفاده می کنند و 14/7 درصد ویدیو به مطلبشان اضافه می کنند.
 •  تقریباً نیمی از نویسندگان وبلاگ کمتر از 2 ساعت وقت صرف هر پست می‌کنند.
 • تنها 5/5 درصد وبلاگ نویسان بیش از 6 ساعت وقت صرف هر پست می‌ نمایند.
 • 54 درصد وبلاگ نویسان کمتر از 2 ساعت روی هر پست زمان صرف می کنند.
 • تقریباً نیمی از نویسندگان بلاگ حداقل یک پست در هفته منتشر می نمایند. 
 • 32 درصد وبلاگ نویسان بیش از یک پست در هفته منتشر می کنند.
 • 3/3 درصد وبلاگ نویسان روزانه پست می گذارند.

—————————————————————————————————

مقالات بخش مختصر مفید، ترجمه و خلاصه ای از یک مقاله جالب به زبان انگلیسی در زمینه روابط عمومی، خبر رسمی (پرس ریلیز)، برندسازی، آنلاین مارکتینگ و مباحث مربوطه هستند که در انتهای مطلب لینک مقاله اصلی قرار داده می شود. 

این مقاله ترجمه و خلاصه ای است از :

How to Be in the Top 5% of Bloggers: New Research Results

By:  Sonia Simon (with Andy Crestodina)

برای خواندن مقاله کامل به زبان انگلیسی به این لینک مراجعه کنید.

Newsletter-Banner