توجه به مخاطب هدف مهم ترین نکته در تولید محتوای ویژه بازاریابی است، در این مورد نباید فکر کنید که برای متخصصین و خبرگان صنعت می نویسید.

نوشتن برای مخاطب هدف اولین قانون برای نوشتن هر متنی است، بدیهی است که محتوای ویژه بازاریابی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این وجود برخی به اشتباه فکر می کنند برای ایجاد تصویری خبره و حرفه ای از خود باید با اصطلاحات پیچیده فنی و حرفه ای با مشتری صحبت کنند. نکته مهم در اینجا این است که محتوایی بیشترین عمر را خواهد داشت که برای افراد مبتدی نوشته شده است. در واقع همین افراد مبتدی هستند که معمولاً برای کمک و دریافت اطلاعات شما را جستجو می کنند. با این همه توجه داشته باشید که لینکی از اطلاعات مفصل تر و حرفه ای تر را درون متن قرار دهید، این لینک جایگاه شما را به عنوان یک فرد حرفه ای در صنعت مطبوعتان تصویر خواهد کرد و زمانیکه مخاطب با اصول پایه ای موضوع آشنا شد می‌تواند اطلاعات حرفه ای تری به او بدهد.