وبلاگ اخبار رسمی: آموزش روابط عمومی آنلاین

چگونه درست خبر بنویسیم؟

بیشتر خبرنگاران بعد از دریافت خبر ارسال شده ازسوی روابط عمومی‌های حوزه‌های خود، شاهد  خطاهای رایج و تکراری هستند که به موضوع نگارش اخبار باز...

مطالب بیشتر