نیوزوایر چیست؟ (بخش سوم)

نیوزوایر چیست؟ (بخش سوم)

قابلیت‌ها و محدودیت‌های نیوزوایرها   آنچه نیوزوایرها نمی‌توانند انجام دهند با توجه به همه موارد گفته شده در بالا، چرا باید برای انتشار...

نیوزوایر چیست؟ (بخش دوم)

نیوزوایر چیست؟ (بخش دوم)

تاریخچه نیوزوایرها امروزه گستره رسانه‌ها بسیار وابسته به تکنولوژی بوده و چرخه خبری 24 ساعت در هفت روز هفته را دنبال می‌کنند. اما روزگاری، ارسال...