عناصر هویت برند کدامند؟

عناصر هویت برند کدامند؟

عناصر برند جنبه‌های منحصربه‌فرد هر برندی هستند. این عناصر که از آن جمله می توان به مواردی چون؛ نام، لوگو، طرح‌های رنگی و غیره اشاره کرد، تصویر...