وبلاگ اخبار رسمی: آموزش روابط عمومی

برای اولین بار در ایران و همگام با موج جدید جهانی: کارگاه آموزشی بازاریابی محتوایی به همراه کیت شروع سریع و ۲۰ دلیل شرکت در آن

برای اولین بار در ایران و همگام با موج جهانی بازاریابی نوین، یک کارگاه آموزشی و کاربردی با عنوان «بازاریابی محتوایی و ابزار کاربردی آن»، توسط...

چگونه درست خبر بنویسیم؟

بیشتر خبرنگاران بعد از دریافت خبر ارسال شده ازسوی روابط عمومی‌های حوزه‌های خود، شاهد  خطاهای رایج و تکراری هستند که به موضوع نگارش اخبار باز...

مطالب بیشتر