سه شنبه این هفته، کنفرانس بازاریابی دیجیتال با مشارکت «اخبار رسمی» و «شبکه تبلیغات» برگزار می شود که ترکیب سخنرانان، آموزش های ارائه شده و سبک برگزاری آن به گونه طراحی شده است تا به صورت کاملا کاربردی، بخش های مهمی از نیازهای طرح ریزی کمپین های بازاریابی در محیط اینترنت را پوشش دهیم. در این کنفرانس مباحثی همچون تبلیغات اینترنتی، بازاریابی محتوا، طراحی صفحات فرود، رسانه های اجتماعی و بازاریابی ایمیلی آموزش داده می شود.

در این کنفرانس تلاش کرده ایم تا مباحث پایه آموزشی را به گونه آموزش دهیم که کارشناسان و مدیران شرکت ها بتوانند به سادگی برنامه ای برای بازاریابی دیجیتال خود طرح ریزی کنند و از نکات بارز آن این است که کلیه سرفصل ها با مباحث کاربردی و نمونه های موفق همراه باشد.

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد این کنفرانس می توانند خبر رسمی زیر را مطالعه کنید:

فعالان بازاریابی اینترنتی ایران، تجربیات کاربردی خود را آموزش می دهند