روزنامه «فرصت امروز» در گزارشی به روزهای ابتدایی آژانس رسانه «اخبار رسمی» و زمانیکه تنها یک استارتاپ بود پرداخته است و چالش‌ها و دغدغه‌های روزهای ابتدایی استارتاپی «اخبار رسمی» را بیان کرده است.

 

خانم شکوفه میرزایی گزارشگر روزنامه «فرصت امروز» در ابتدا به دغدغه‌های حضور شرکت‌ها در فضاهای مجازی پرداخته است و در ادامه ضمن معرفی «اخبار رسمی»، از اخبار رسمی به عنوان سامانه‌ای برای تولید و توزیع محتوا یاد کرده است. همچنین با اشاره به موفقیت های «اخبار رسمی» همچون موفقیت در استارتاپ استانبول که از میان 1400 شرکت کننده توانست برگزیده شود سامانه «اخبار رسمی» را ابزاری موفق برای کارآمدتر کردن فرآیندهای روابط عمومی، بازاریابی و برندسازی شرکت‌ها عنوان کرده است.

 

«فرصت امروز» به نقل از مجید کثیری بنیانگذار و مدیرعامل «اخبار رسمی» بیان می کند: «افراد باید از حاشیه امن خود بیرون آمده و ریسک کنند و خلاقیت‌شان را به کارگیرند تا فرصت‌های تازه به وجود آید». و در ادامه گزارش از فعالیت‌ها، نحوه شکل‌گیری و نقشه راهی که «اخبار رسمی» برای فعالیت‌های موفق خود داشته را با اشاره به موارد زیر بیان می‌کند:

- نیاز بازار و شکل‌گیری ایده اولیه

- شتاب دهنده‌های نجات دهنده

- روش‌های نوین استارتاپی

- حضور در بازار و توسعه محصول

- یک بیزینس مدل تک صفحه‌ای اما راه گشا

- مشکلات و مزیت‌های پیش روی استارتاپ‌ها

 

 

این گزارش را می‌توانید از اینجا در سایت روزنامه «فرصت امروز» مطالعه کنید.