وقتی صحبت از خبر رسمی باشد، برخورد اول همه چیز را مشخص می‌کند. اگر پاراگراف آغارکننده (یا لید) خبر رسمی‌تان نتواند به سرعت توجه خواننده را جلب خود کند، هر چیز دیگری که در ادامه نوشته باشید به هدر می رود. خبر رسمی‌تان منتشر نمی‌شود، و داستان‌تان از بین می‌رود. این یک واقعیت بسیار ساده است.

این موضوع فشار زیادی را بر دوش نویسنده مطلب می‌گذارد تا قویترین و اثرگذارترین لید را که می تواند برای خبر رسمی‌اش بنویسد. به همین دلیل است که بسیاری از نویسندگان زمان زیادی را روی تنظیم پاراگراف آغازین می‌گذارند، زیرا می‌دانند که اگر آن را درست انجام دهند، سایر اجزا نیز مرتب می‌شوند.

 

چطور می‌توانید لیدهای بهتری برای خبر رسمی‌تان بنویسید؟

 

• عامل جذاب داستان تان را بشناسید:

چه چیزی به داستان‌تان ارزش خبری می‌دهد؟ درج ساده کلمه "اطلاعیه" در لید نمی‌تواند بطور خودکار باعث شود که داستان‌تان به یک خبر مهم تبدیل شود. برای تشخیص اینکه مطلب‌تان ارزش خبری دارد یا نه راه‌هایی را در مطالب بعدی معرفی خواهیم کرد.

 

• به عناصر خبر پاسخ دهید:

پاراگراف آغازین باید دید کلی از مطلب به خواننده ارائه دهد. لازم نیست که تک تک جزئایت را در لید قرار دهید. این وظیفه سایر قسمت های خبر رسمی است. در اول خبر، فقط به سوالات اساسی چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، کجا و چرا پاسخ دهید، و مهم‌تر از همه اینکه توضیح دهید چرا این مطالب به خواننده مربوط است و برایش اهمیت دارد. اگر پاراگراف آغازین شما به خواننده نگوید که چرا باید به این خبر اهمیت دهد، کار خود را انجام نداده است.

 

• اضافه گویی نکنید:

اصطلاحات همیشه استعداد خاصی داشته‌اند تا راه خود را به داخل لیدها پیدا کنند. از عبارات و کلماتی مانند تولید کننده برتر، نوآوری، جدید و ارتقا یافته، بهترین نوع و ... بپرهیزید و حذفشان کنید.

 

• قالب معمولی را کنار بگذارید:

همواره و به دفعات دیده شده است که شرکت‌ها برای آغاز کردن خبر رسمی‌شان به این دام می افتند که :«شرکت میلاد، تولید کننده برتر (نام محصول یا خدمات در اینجا آورده می شود)، به تازگی اعلام کرده است که ...». این همان قالب مشابهی است که هر شرکت دیگری هم از آن استفاده می‌کند و خبرنگاران از آن متنفرند.

بعد از خواندن چندین خبر رسمی با همان شروع پایه مشابه، واقعا فکر می‌کنید اگر شما هم از همان قالب استفاده کنید یک خبرنگار متوجه خبر رسمی شما خواهد شد؟ البته که نه. هر کدام از لیدها باید متفاوت، تازه و جدید باشند. کمی خلاقیت به خرج دهید و از قالب رایج خبر رسمی فاصله بگیرید.

 

• کلمات غیرضروری را حذف کنید:

یک لید خوب، مختصر و مفید است. چنین پاراگرافی به سرعت و با لحنی فعال و جذاب به مهمترین جزئیات می‌پردازد. هیچ کلمه اضافی به کار نرفته است، بنابراین خواننده بدون نیاز به اینکه زمان زیادی را صرف جستجو میان اصطلاحات، حواشی و حرف‌های اضافه رایج کند می تواند جزئیات اصلی و مهم مطلب را بدست اورد. اگر خبرنگاران مجبور باشند برای بدست آوردن اصل مطلب حجم زیادی از کلمات را بخوانند و جستجو کنند، خبر رسمی شما را به کناری انداخته و به سراغ بعدی می‌روند.