چندسالی است که  ٢٩ دی  به عنوان روز «هوای پاک» نام گذاری شده است. این روز فرصت مناسبی است تا شرکت‌هاو سازمان‌ها با توجه به مسئولیتی که در برابر جامعه ، شهروندان و محیطی که در آن حضور دارند، فعالیتی را انجام دهند. با توجه به شرایط کنونی بسیاری از سازمان‌ها بر آن شده اند تا گامی موثر و کارآمد بردارند تا از معضل آلودگی هوا موجود در کلان شهرها بکاهند و مسئولیت اجتماعی خود را در این روز انجام دهند.‎

مسئولیت اجتماعی شرکتی در روز هوای پاک

امروزه افراد مختلف در سراسر دنیا تلاش می کنند تا در موقعیت های مختلف اجتماعی مسئولیت بیشتری در قبال محیط پیرامون خود نشان دهند. موضوع آلودگی هوا این روزها بحث داغ میان تمام اقشار جامعه  شده است.
چندسالی است که بیست و نهمین روز دی ماه به عنوان روز "هوای پاک" نام گذاری شده است. فرصت مناسبی است تا شرکت‌هاو سازمان‌ها با توجه به مسئولیتی که در برابر جامعه ، شهروندان و محیطی که در آن حضور دارند، فعالیتی را انجام دهند. با توجه به شرایط کنونی بسیاری از سازمان‌ها بر آن شده اند تا گامی موثر و کارآمد بردارند تا از معضل آلودگی موجود در کلان شهرها بکاهند و مسئولیت اجتماعی خود را در این روز انجام دهند.
در سال‌های گذشته نیز تعداد معدودی از شرکت‌ها در این زمینه فعالیت داشتند که میتوان به همراه اول برای اجرای کمپین «هوای شهرم رو دارم» ودیجی کالا برای «اهدای ماسک رایگان» اشاره نمود. حال آنکه پاکیزگی هوا و داشتن آسمانی آبی برای ساکنین کلان شهرها یک اصل است و در حال حاضر تبدیل به یک رویا شده است. امید است که شرکتهای بیشتری برای حمایت از هوای پاک اقدام کنند.

مسئولیت اجتماعی شرکتی
مفهومی  که بر اساس آن شرکت‌ها بطور داوطلبانه تصمیم به مشارکت برای ساختن یک جامعه بهتر و محیط پاکیزه تر می‌گیرند را "مسئولیت اجتماعی شرکتی" می نامند. شرکت‌ها با توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتی خود نگرانی‌های اجتماعی و زیست محیطی را در فعالیتهای عملیاتی کسب و کار در تعامل با گروه های ذی‌نفع خود در نظر می گیرند.یکی از چالش های مهم شرکت‌ها امروزه در رابطه با رویه  کسب و کار است ، که یکی از ابعاد آن ایجاد ارزش افزوده برای محصولات و خدمات شرکت‌ها در بازارهای داخلی و بین المللی می باشد ، که در واقع وظیفه آن ها برقراری تعادل میان منفعت ذی‌نفعان داخلی ، محیط زیست و مصرف کنندگان است که هدف اصلی بهبود در محیط زیست و از طرف دیگر موجب پایداری و رشد گردد. البته  مسئولیت اجتماعی صرفآ محدود به سازمان های بزرگ نیست بلکه هر سازمانی باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال محیط زیست انجام دهد و چنانچه سازمان ها مسئولیت اجتماعی خود را چه اخلاقی و چه محیط زیستی زودتر قبول کنند مطمئنآ مشتریان بیشتری به آنها اعتماد خواهند کرد.
 

در این راستا شرکت «اخبار رسمی» از صنایعی که مدافع هوای پاک است دعوت بعمل می آورد چنانچه بیانیه، فراخوان مردمی، اخبار،گزارش،مصاحبه،تفسیرو یا حتی دفاعیه ای در جهت حمایت از روز هوای پاک دارند از طریق «پلتفرم اخبار رسمی» در میان رسانه های داخلی و خارجی توزیع نمایند.