نمایشگاه مطبوعات از روز 14 آبان شروع به کار کرده و تا 21 آبان ادامه خواهد داشت. در چند روز گذشته دیدارها و بازخورهای بسیاری در غرفه اخبار رسمی رخ داده که دوست داشتیم آنها را با شما در میان بگذاریم. از ابتدای شروع نمایشگاه مطبوعات تا به امروز افراد برجسته و مقامات مختلفی در غرفه اخبار رسمی حضور پیدا کرده و از غرفه ما دیدن کردند. این دیدارها سنگ بنای ارتباطات و کارهای بزرگی خواهد شد که در آینده نزدیک بازخورد آن در سطوح مختلف دیده خواهد شد. در ادامه این نوشته چند عکس از افراد و مقاماتی که در نمایشگاه از غرفه ما دیدن کردند را مشاهده خواهید کرد: