پنجشنبه 8 مهر، دومین دور مسابقات جام خبرنگار تحت عنوان جام خبرنگار2 در چهار رشته ورزشی بولینگ، بیلیارد، تیراندازی با کمان و تیراندازی با تپانچه در باشگاه انقلاب و فضایی مملو از شادی و نشاط برگزار شد. در این مسابقات 400 خبرنگار از رسانه‌های مطرح کشور حضور داشتند. خبرنگاران در 4 رشته ورزشی آموزش دیده و باهم به رقابت پرداختند. نفرات برتر در رشته‌های مختلف عبارت‌اند از:

 

بولینگ مردان

نفر اول آقای مصطفی فراغت، نفر دوم آقای علی چاشنی گیر و نفر سوم آقای سینا علی‌محمدی

 

بولینگ زنان

نفر اول خانم مرجان اسلامی‌فر، نفر دوم خانم مهسا گربندی و نفر سوم خانم سمیرا ابراهیمی

 

بیلیارد

نفر اول آقای پدرام صادقی، نفر دوم آقای مهیار مهرجو و نفر سوم خانم ماریا قربانی

 

تیراندازی با کمان

نفر اول آقای ابوالفضل شهریاری، نفر دوم آقای بابائی و نفر سوم آقای وحید ایمانی

 

تیراندازی با تپانچه

نفر اول آقای ساسان آقایی، نفر دوم آقای وحید آقاجانی و نفر سوم خانم اکرم سادات حسینی شبستری