هر چقدر هم که کوچک باشی باز هم آسمان از آن توست. این جمله اولین چیزی است که درباره اخبار رسمی کوچک و آرمان های بزرگش در ذهنم می آید. ساعت چهار بعد از ظهر. آخرین روز ماه رمضان به طور ناگهانی اعلام جلسه شد تا به مناسبت ششم مردادماه، روز کارآفرینی، کمی با هم از تجربیاتمان در این چند ماه بگوییم و بشنویم و  از این تجربه «ساختن از صفر»، حرفها و دغدغه هایمان را به اشتراک بگذاریم. این گزارش کوتاهی است از این جلسه خودمانی...

کار آفرینی (Entrepreneurship)، و روز آن شاید به نگاه اول یک عبارت قشنگ و شیک و دهن پر کن باشد اما در بطن آن پر از امید است و پتانسیل و هدف و انرژی. «آژانس رسانه اخبار رسمی» که بر اساس یک تفکر کارآفرینانه شکل گرفته و هر روز بیشتر از روز قبل رو به رشد است، شبیه نهالی بود که از ابتدا پای آن ایستادیم، با صبوری آب و نانش دادیم و با مشکلات کوچک بزرگش ساختیم. با شادی های کمی کوچک ترش، حتی قوت گرفتیم.

در جلسه کوچک و خودمانی که به پیشنهاد آقایان کثیری و مرشدی در امروز ششم مرداد برگزار شد نکته هایی مطرح شد که مطرح کردنش با خواننده های عزیز وبلاگ اخبار رسمی خالی از مهر نیست. پس دور هم جمع شدیم، تیم کوچک اما پرامیدی که کارهای بزرگی را تا به حال انجام داده و آرمان های بزرگی را در برنامه دارد. 

از میان گفته های آقای مرشدی به یادم ماند که در یک مجموعه کارآفرینانه باید کار گروهی و همفکری و همراهی همه سرلوحه کار باشد. همه ممکن است جاهایی خالی از انرژی باشیم و جاهایی شاد اما مهم است که همه پشت یکدیگر باشیم. چه خوشمان آمد وقتی که صادقانه گفت خیلی روزها به او و محیط اخبار رسمی انرژی و قدرت دادیم. در دلم گفتم « این که چیزی نیست. ما آن قدر انرژی داریم و به آینده امیدواریم که قرار است همیشه حالمان خوب باشد».

آقای کثیری هم در صحبت هایش کارآفرینی را یک سبک زندگی دانست و اینکه باید با همه چالش ها و سختی هایش با عنصر امید و آرمان کنار آمد. شاید در این سفر بلند و پرماجرا، خیلی چیزها شفاف نباشد و بعضی وقتها انگار داریم در یک تونل تاریک حرکت می کنیم، اما دائما باید به یادمان باشد که چه کار مهمی را داریم انجام می دهیم و چه نقش بزرگی را در رشد و تعالی سازمان ها و شرکت های ایرانی می توانیم ایفا کنیم. به قول او روح کارآفرینی در یادگیری و کار گروهی است، یادگیری ای که هیچگاه متوقف نمی شود و در کنار آن یاد دادن و رشد کل گروه. او در جایی هم گفت که در یکی دو ماه گذشته رشد بچه ها در سیستم کاری اخبار رسمی فراتر از انتظار بوده و باز هم دلم خوشحال شد. همه مان خوشحال شدیم. در یک حرکت کار آفرینانه امید و انرژی مهمترین اتفاق های معنوی است که باید همیشه در کنار و در ذهن و قلب تک تک اعضای گروه باشد. ما در کنار هم می آموزیم که چگونه اهداف اخبار رسمی را عینی کنیم، که خسته نشویم، ما چاره ای جز موفقیت نداریم!

در ادامه خانم خندان (همیشه خندان)، خانم پاییز، آقای گودرزی (معروف به بابا !!!)، خانم آذرکیش، خانم نوری و من هم هرکدام از تجربیات و چالش ها و موفقیت هایمان گفتیم.

آژانس رسانه «اخبار رسمی» هنوز اول راه است. هنوز آینده ای سخت ولی مطمئنا روشن را در پیش رو دارد. به نوشته ای که روی دیوار روبه روی میزم چسبانده ام نگاه می کنم: « من لایق شادی و پیروزی هستم». دلم محکم می شود. ما کار آفرینانی هستیم که به خودمان ایمان داریم. من این را می دانم که « هر چقدر هم که کوچک باشیم باز هم آسمان از آن ماست» ....

 پ. ن: جای برخی دوستان و همکارانی که در این دوشنبه قبل از تعطیلات در مرخصی بودند و یا آنهایی که زمانی کار را با آنها آغاز کردیم و الان کنارمان نیستند، در عکس یادگاری این روز خالی است. از همه آنها هم ممنونیم.

در آخر هم این روز کارآفرینی را به همه کارآفرینان ایرانی تبریک می گوییم و برایشان آرزوی موفقیت می کنیم و امیدواریم فرهنگ کارآفرینی (با وجود همه موانع و مشکلات دست و پاگیر) در کشور توسعه یابد، تا موتور محرک رشد و پیشرفت کشور عزیزمان «ایران» باشد.