سایت ام بی ای نیوز در مقاله‌ای به مسئله روابط عمومی و اهمیت آن در بازاریابی پرداخته است. در این مقاله روابط عمومی و انتشار خبر را تائیدی بر پادشاهی محتوا دانسته و ضمن معرفی «اخبار رسمی» با مجید کثیری مدیرعامل و بنیانگذار «اخبار رسمی» به مصاحبه پرداخته است.

 

مجید کثیری در این مصاحبه با اشاره به هزینه تبلیغات و میزان کارآیی آن در برندینگ به معرفی روابط عمومی و اهمیت آن در بازاریابی پرداخته است؛ همچنین کثیری در ادامه با دسته بندی رسانه‌ها از نگاه روابط عمومی تفاوت رپورتاژ آگهی با خبر رسمی را بیان کرده است.

 

مهم‌ترین مسائل مطرح شده در این مصاحبه عبارتند از:

 

  • اهمیت روابط عمومی
  • تاثیر روابط عمومی بر برندینگ
  • استراتژی روابط عمومی
  • تبلیغات و روابط عمومی
  • بازاریابی محتوا
  • دسته بندی رسانه‌ها از دیدگاه روابط عمومی
  • شکل گیری «اخبار رسمی»
  • مجموعه فعالیت‌های «اخبار رسمی»
  • توزیع محتوای بین المللی

 

همچنین می‌توانید این مصاحبه را از اینجا در سایت ام بی ای نیوز مطالعه کنید.