روزنامه فرصت امروز در گزارشی هفته گذشته به فرصت‌های فضای پساتحریم برای اعتبار بین‌المللی بخشیدن به برند شرکت‌ها پرداخته و در همین رابطه گفت‌وگویی با مجید کثیری بنیانگذار و مدیرعامل «اخبار رسمی» را ترتیب داده است.

توافقات صورت‌گرفته بین ایران و کشورهای 1+5، رفع تحریم‌ها و گام اول اجرای برجام، فرصت‌ها‌ و ظرفیت‌های بالقوه‌ای را برای شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی فراهم کرده است تا تعاملات خود را در سطح بین‌المللی گسترش دهند. بنابراین ضروری است که این شرکت‌ها ظرفیت‌های خود را در تعاملات بین‌المللی بروز دهند. به همین دلیل است که اطلاع‌رسانی شرکت‌های ایرانی از ظرفیت‌های خود و به عبارتی روابط عمومی بین‌المللی، چه برای همکاری مشترک، چه برای صادرات و چه جذب سرمایه اهمیت بسیاری یافته است. در همین رابطه «فرصت امروز» با مجید کثیری، کارشناس روابط عمومی و مدیر عامل آژانس رسانه «اخبار رسمی» به گفت‌وگو پرداخته است.

 

مهم‌ترین مسائل مطرح شده در این گفت‌وگو عبارتند از:

  • فرصت‌ها و تهدیدهای پساتحریم برای شرکت‌های ایرانی
  • رشد صادرات و برندسازی جهانی
  • برنامه‌ریزی درست برای معرفی ظرفیت‌ها
  • توزیع هدفمند محتوای خبری
  • استانداردهایی برای توزیع خبر در سطح بین‌المللی

 

این گفت‌وگو را می‌توانید از اینجا در سایت روزنامه «روزنامه فرصت امروز» مطالعه کنید. فایل این مصاحبه را هم از اینجا می‌توانید دانلود کنید.