مجید کثیری بنیانگذار «اخبار رسمی» مهمان قسمت 28 برنامه همفکر بود که در آن در مورد استارتاپ «اخبار رسمی»، رویکردهای قبل و بعد از ورود به دنیای استارتاپ ها را شرح داد.

در این برنامه مجید کثیری به عنوان کارآفرین نگاه خود را به شرایط بازار و ومخاطبان محصول خود قبل از وارد کردن «اخبار رسمی» به دنیای استارتاپ ها و تغییر رویکرد خود پس از وارد شدن به این دنیا را شرح داد.

مهم ترین بخش این برنامه چالش انتخاب بازار هدف محصول بود، که در آن مسائلی چون انتخاب لوگو بین المللی و در نظر گرفتن زیرساخت های محصول از ابتدای اجرایی کردن ایده برای وارد شدن به بازارهای بین المللی مطرح شد.

مسائل مطرح شده در این برنامه:

  • اهمیت روابط عمومی برای شرکت ها
  • تمرکز اخبار رسمی بر ارتباط با رسانه در بازاریابی محتوا
  • انتخاب بازار هدف اخبار رسمی
  • آموزش مشتریان برای استفاده بهتر از روابط عمومی در بازاریابی محتوا
  • ابزارهای مورد استفاده تیم اخبار رسمی
  • ایجاد ارتباط با افراد
  • تغییر رویکرد و تفکر با وارد شدن به دنیای استارتاپ ها
  • بهتر انتخاب کردن بازار هدف پس از حضور  در برنامه های بین المللی مانند استارتاپ استانبول 

پادکست 28 همفکر را می توانید از اینجا بشنوید.