فیسبوک بزرگترین شبکه اجتماعی است که در سال های اخیر با فراز و فرودهایی همراه بوده است در ادامه آخرین مطالعات صورت گرفته در میزان ضریب نفوذ این شبکه اجتماعی با مقایسه 5000 صفحه در ماه می 2015 را بررسی می‌کنیم.

1) میانگین افزایش لایک صفحه‌ها در این ماه 0.2% بود که در مقایسه با رشد 1.95% تعداد لایک‌ها در اینستاگرام مقدار بسیار کمی است. کوچکترین صفحه این مقایسه (زیر 1000 لایک) با 0.28% بیشترین رشد افزایش لایک را داشت، اما بزرگترین صفحه این مقایسه با دارا بودن بالای یک میلیون لایک، شاهد کاهش 0.21% در تعداد لایک‌ها بوده است.

 

2) 43.36% این صفحه‌ها از تبلیغات فیسبوک استفاده کرده بودند و 31.51% از لایک‌های مخاطبانشان را خریده بودند! 48.28% از صفحه‌های بزرگتر این مقایسه از تبلیغات فیسبوک برای جذب مخاطبین و لایک‌ها استفاده کرده بودند درحالی که استفاده از این ابزار در بین صفحه‌های کوچکتر تنها 23.81% بوده است.

 

3) هر پست در این صفحه‌ها به طور میانگین تنها توسط 8.34% از افرادی که در ماه می صفحه را لایک کرده‌اند، مشاهده شده است. یک خبر بد داریم برای برندهای بزرگی که تلاش می‌کنند مخاطبان ارگانیک(مخاطب دارای ارتباط مستقیم با صفحه) خود را بدست آورند، در این ماه صفحه‌های بالای یک میلیون لایک به طور میانگین دارای 6.62% مخاطب ارگانیک بودند در حالی که برای صفحه‌های کوچکتر این مقدار برابر 14.88% بود.

 

4) پست‌های این صفحات توانستند به طور میانگین 6.61%  از مخاطبان را درگیر خود کنند تا با لایک، کامنت و یا اشتراک گذاری به آن واکنش نشان دهند. بزرگترین صفحه با 8.92% بیشترین درگیری در پست‌ها را دارد .میانگین درگیرشدن در پست‌های صفحه‌های لایک شده در این ماه 0.55% است که این مقدار درمقایسه با درگیری 2.81%  اینستاگرام، میزان بسیار کمی است.

 

5) در پست‌هایی که از فایل ویدیویی استفاده شده است، 11.86% افرادی که ویدیو را دیدند صفحه را لایک کرده بودند که از این تعداد 9% از طریق لینک،7.86% از طریق عکس و 6.12%  از طریق استتوس ویدیو را دیدند.

 

6) 7.06% پست‌های عکس‌دار، 6.61% پست‌های همراه با ویدیو،4.37% پست همراه با لینک و 3.34% از پست‌های نوشتاری موفق به درگیر کردن مخاطب خود شده‌اند.