بایدها و نبایدها در نگارش خبر رسمی-اخبار رسمی

نگارش خبر رسمی استاندارد و تأثیرگذار مستلزم رعایت نکات و اصولی است که در این اینفوگرافیک به طور خلاصه به آنها اشاره شده است.