در طول اعصار و سال‌ها، اتفاقات بسیاری باعث ایجاد و تغییرات روابط عمومی شده است. نگاهی به سیر تاریخی این تغییرات می‌تواند دید کاملی نسبت به این تحولات ارائه کند. در این نوشتار، سیر تکامل روابط عمومی را از گذشته تا به امروز را در قالب یک اینفوگرافیک برای شما ترسیم کرده‌ایم. با ما همراه باشید و این اینفوگرافیک را ببینید.

%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af-%d8%a7%d8%ae%d8%a8