دنیای روابط عمومی دنیای پیچیده‌ای است. گاهی وقت‌ها باید موج سواری کنی، بعضی وقت‌ها هم باید سکوت پیشه کنی تا نتیجه مطلوب را بدست بیاوری. این قاعده‌ای کلی است اما باید بدانی در هر زمان و مکان چه برخوردی بهترین بازخورد را در پی خواهد داشت.

در اوت 2016 مک دونالد بطور رسمی اعلام کرد که می‌خواهد در واتیکان یک شعبه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود را تاسیس کند که در پی آن مخالفت‌های زیادی با این اتفاق رخ داد . این مخالفت‌ها عمدتا بدلیل مسائل مذهبی بود و تا آنجا پیش رفت که یکی از کاردینال‌های واتیکان این کار را اشتباه و دارای انحراف دانست. در میان بسیاری از اظهار نظرهای مثبت و منفی در رسانه‌های مختلف، مک دونالد هیچ واکنشی نشان نداد و ساکت ماند. تنها کاری که این برند کرد راه‌اندازی مجموعه خود در واتیکان بود که به آن جامه عمل پوشاند.

می‌توان سکوت عجیب و غریب مک دونالد را راهکاری استراتژیک دانست تا بتواند خود را از این مهلکه دور کند. مدیریت بحران در واتیکان کاملا به نفع مک دونالد تمام شد. گاهی اوقات سر و صدا کردن در هیاهوی ایجاد شده منجر به ایجاد بازخورهای منفی خواهد شد. شاید اگر مک دونالد ساکت نمی‌ماند و به اظهارنظرهای خود از طریق رسانه‌ها در مورد مخالفت‌ها ادامه می‌داد  به بحران‌های رسانه‌ای دامن می‌زد و نمی‌توانست فروشگاه را به راه اندازد. بعضی وقت‌ها ساکت ماندن بهترین راهکار برای برون رفت از بحران‌های رسانه‌ای است.