فرض کنیم شما استارت‌آپ خود را راه‌اندازی کرده‌اید. تفاوتی ندارد این استارت‌آپ چه ایده‌ای داشته باشد و یا در چه صنعتی فعالیت می‌کند، اگر یک استراتژی روابط عمومی قوی برای آن طراحی نکنید، به احتمال زیاد استارت‌آپ شما محکوم به شکست است. ما در این اینفوگرافیک راهنمایی‌هایی برای توسعه‌ی یک استراتژی روابط عمومی ارائه کرده‌ایم.

این اینفوگرافی تنها به معرفی راهکارها می‌پردازد. برای دریافت راهنمایی‌های بیشتر به مطالب مرتبط با روابط عمومی استارت‌آپ‌ها مراجعه کنید.

%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%81%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1