نام آژانس رسانه «اخبار رسمی» در کنار نام بخش های روابط عمومی شرکت هایی همچون جنرال موتورز، جنرال الکتریک، مک دونالدز، هواپیمایی سوث وست و چند شرکت و آژانس رسانه و روابط عمومی مطرح دیگر قرار گرفت.

نام آژانس رسانه «اخبار رسمی» در کنار نام بخش های روابط عمومی شرکت هایی همچون جنرال موتورز، جنرال الکتریک (GE)، مک دونالدز، هواپیمایی سوث وست (Southwest) و چند شرکت و آژانس رسانه و روابط عمومی مطرح دیگر قرار گرفت.

نام این آژانس در انستیتو روابط عمومی  (IPR) به عنوان شرکتی که خود را نسبت به استانداردهای تحقیقات و ارزیابی در روابط عمومی متعهد کرده، در کنار نام این موسسات درج شده است.

انستیتو روابط عمومی آمریکا که در سال ۱۹۵۶ تاسیس شد، به عنوان یک مجموعه تحقیقاتی در زمینه علوم و استانداردهای روابط عمومی پیشگام است و این موسسه، بزرگترین مرکزی است که نسبت به استاندارد سازی پروسه های تحقیق و اندازه گیری موفقیت برنامه های روابط عمومی در جهان اقدام می کند.

این پروژه تحقیقاتی بزرگ موفق به تشکیل اتحادیه ای از بزرگان این صنعت شد که شامل «انجمن شرکت های روابط عمومی (PR Firms)، «اتحادیه جهانی مدیریت ارتباطات و روابط عمومی» (Global Alliance PR)، «انجمن بین المللی ارزیابی و اندازه گیری ارتباطات» (AMECORG) و «انجمن روابط عمومی آمریکا» (PRSA)  است.

اخبار رسمی اولین مرکز در آسیا و ایران است که در کنار ۴۰ شرکت و مرکر تحقیقاتی دیگر از آمریکا و اروپا، به صورت رسمی خود را متعهد به بکارگیری این استانداردها و تعاریف در فعالیت های خود نموده و به این دلیل نام آن در کنار شرکت های دیگر در سایت این انستیتو ثبت شده است.

درباره آژانس رسانه اخبار رسمی:

آژانس رسانه «اخبار رسمی» به کسب و کارها و سازمان ها کمک می کند به روشی ساده و موثر، خبرسازی و توزیع و انتشار آن در رسانه ها را به عنوان مهم ترین ابزار برندسازی و روابط عمومی به کار گیرند. 

لیست شرکت های متعهد به الزامات استانداردسازی تحقیقات و ارزیابی روابط عمومی را در سایت انستیتو روابط عمومی آمریکا ببینید.