به گزارش روابط عمومی اخبار رسمی، در نوشتن اخبار شرکتی همیشه از ضمایر سوم شخص استفاده کنید  و هیچ گاه از کلمه من یا ما در خبرنویسی و خبر رسمی استفاده نکنید. تنها جایی که می‌توان از ضمیر اول شخص مفرد یا جمع استفاده کرد شرایطی است که شما مستقیما از فرد یا سازمانی نقل قول را بیان می‌کنید. توجه داشته باشید این نقل قول‌ها باید کوتاه  و به دور از تعریف و تمجیدهای بدون دلیل و مدرک باشد. 

استفاده از نقل قول‌ها در خبر شما  اهمیت زیادی دارد زیرا نشان می‌دهد کارتان مورد توجه افراد دیگر  و رسانه‌های مختلف قرار گرفته است و در مورد آن نظر داده می‌شود . اما این نقل قول‌ها نباید شامل تعریف و تمجید بیش از حد از کار یا محصول تولیدی شرکت شما باشد .

 

مقایسه نکنید

  استفاده از صفات مثبت بیش از حد متعارف در خبر باعث بی اعتبار شدن آن می‌شود . همین طور اگر در تهیه خبر , کار خود را با کار رقبایتان مقایسه کنید و صفات منفی در مورد کار رقبا را بر شمرید در واقع در مسیر تخریب کار خود  و از بین رفتن وجهه شرکت حرکت می‌کنید .

حتی برشمردن برتری‌های شما نسبت به یک شرکت یا چند شرکت دیگر هم می‌تواند ضعف بزرگی برای کار شما باشد چون نشان می‌دهد به جای هدف گذاری و تلاش برای رسیدن به آن هدف تنها برای شکست دادن رقیب فعالیت می‌کنید.

در تهیه خبر نظرات شخصی را دخیل نکنید و تنها بر مبنای مستندات خبر را تهیه کنید. این کار بر اعتبار خبر شما اضافه می‌کند.