نخستین نیوز وایر بین المللی در ایران

قالب‌های خبر رسمی

قالب آماده خبر رسمی «به روز رسانی وبسایت»

قالب آماده خبر رسمی «به روز رسانی وبسایت»
در زمانه کنونی اینترنت اگر مهمترین مرجع کسب اطلاعات نباشد، قطعا یکی از با اهمیت ترین‌ها است. فلذا این امر بر لزوم داشتن وبسایتی به روز و پویا بیش از پیش تاکید می‌کند. کسب و کارها باید علاوه بر ایجاد و به روز رسانی وبسایت‌های خود، با اطلاع رسان مناسب از طریق انتشار خبررسمی این رویداد، مخاطبین مجموعه خود را هم از این امر مطلع کنند.

قالب آماده خبر رسمی «شعبه بعدی در یک شهر »

قالب آماده خبر رسمی «شعبه بعدی در یک شهر »
اولین گام در توسعه و گسترش هر کسب و کاری افتتاح شعبه بعدی آن در شهر است تا به مشتریان و رقیبان نمودار پیشرفت مجموعه را نشان دهد و بتواند سهم بهتری را از بازار کسب کند. اما این امر تنها در سایه حمایت درست و مناسب رسانه‌ای از طریق انتشار خبر رسمی محقق می‌شود.

قالب آماده خبر رسمی « شعبه جدید در شهر دیگر»

قالب آماده خبر رسمی «شعبه جدید در شهر دیگر»
افتتاح شعبه جدید در شهری دیگر گامی حیاتی در توسعه هر کسب و کاری است و به مخاطبین نشان می‌دهد که مجموعه روندی توسعه‌ای و رو به رشد دارد. البته حرکت‌های رو به جلویی اگر به دنبال تاثیر گذاری مناسب بر مشتریان هستند، می‌بایست پشتیبانی رسانه‌ای مناسبی داشته باشند و این امر تنها از طریق انتشار یک خبر رسمی استاندارد محقق می‌شود.

قالب آماده خبر رسمی «شعبه جدید در کشور دیگر»

قالب آماده خبر رسمی «شعبه جدید در کشور دیگر»
اگر بخواهیم درباره یک گام بلند در کسب و کار سخن بگوییم قطعا افتتاح شعبه جدید در صدر صحبت‌ها خواهد بود  و ارزش این خبر زمانی بالاتر می‌رود که این شعبه در کشوری دیگر افتتاح شود. حضور در بازارهای جهانی آغاز دورانی جدید در هر مجموعه است و انتشار استاندارد خبر رسمی آن از ملزمات روابط عمومی به حساب می‌آید.

قالب آماده خبر رسمی «عرضه محصول جدید»

قالب آماده خبر رسمی «عرضه محصول جدید»
محصول جدید یعنی آغاز عصری تازه در مجموعه، یعنی حرکتی غیرقابل انکار در مسیر پیشرفت. عرضه محصول جدید به مشتریان، رقبا، رسانه‌ها، کارشناسان و همه فعالان آن صنعت نشان میدهد که با مجموعه‌ای پویا و رو به رشد طرف هستند که پتانسی بالایی را در خود حمل می‌کند. اما تمام این امتیازات تنها از راه انتشار درست، مناسب و به موقع خبر رسمی عرضه محصول جدید دست یافتنی است.

قالب آماده خبر رسمی «رونمایی از محصول»

قالب آماده خبر رسمی «رونمایی از محصول»
محصولات برای کسب و کارها حکم میوه برای درختان را دارد و حاصل زحمت و تلاش مجموعه است. هر تولید کننده ای میخواهد محصولش را به مشتریان بهتر و کامل‌تر بشناساند که این امر تنها از طریق مانور رسانه ای مناسب از لحظه رو نمایی تا ورود آن به بازار میسر است. مهمترین ویژگی این حرکت رسانه ای تولید خبر رسمی مناسب برای انتشار در رسانه‌ها است.

قالب آماده خبر رسمی «دستیابی به هدف»

قالب آماده خبر رسمی «دستیابی به هدف»
مسیر حرکتی شرکت‌ها بر اساس اهدافشان مشخص می‌شود و تمام اهتمام هر مجموعه بر این است که بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد. دستیابی به هر هدف یک موفقیت بزرگ برای مجموعه و قابل تقدیر است. این موفقیت را می‌توان با پوشش رسانه‌ای مناسب تبدیل به دستاوردی بسیار بزرگ کرد.

قالب آماده خبر رسمی «رونمایی از وبسایت»

قالب آماده خبر رسمی «رونمایی از وبسایت»
یکی از مهمترین کانال‌های ارتباطی بین کسب‌وکارها و مشتریان آن‌ها از طریق وبسایت مجموعه است که امکان دسترسی مستقیم با هر مخاطبی را فراهم می‌آورد. از این رو رونمایی از وبسایت برای هر مجموعه‌ای به معنی ورود به عصری تازه در ارتباط با مشتریان، مخاطبان و اهالی آن صنعت است. این اتفاق مهم را باید به خوبی پوشش داد تا بتواند نتیجه مورد نظر را حاصل کند.

قالب آماده خبر «افزایش میزان تولید»

قالب آماده خبر «افزایش میزان تولید»
برای کارخانه‌ها و مجموعه‌های تولیدی هیچ اتفاقی مهمتر از افزایش میزان تولیدشان نیست. لذا مانور صحیح رسانه‌ای بر این رویداد می‌تواند بهترین تبلیغ و برندسازی برای آن مجموعه باشد. اولین گام در این امر تهیه خبررسمی اتفاق منطبق بر استانداردهای نگارش خبر است.

قالب آماده خبر «برگزاری دوره آموزشی»

قالب آماده خبر «برگزاری دوره آموزشی»
توجه به مقوله آموزش نشانه‌ای از پویایی و به روز بودن هر مجموعه‌ای است. انتشار خبررسمی برگزاری دوره آموزشی موجب می‌شود مخاطبان و خوانندگان ضمن اطلاع از روند حرکتی مجموعه، پی به تسلط تیم مجموعه بر حوزه عملکردیشان ببرند. البته نباید فراموش کرد که پوشش رسانه‌ای این خبر نیز یک نشانه از سطح عملکرد مجموعه است.
BackToTop