امروزه روابط عمومی کارآمد چیزی بسیار بیشتر از انتشار اخبار و نکات کوتاه گاه گاه را دربردارد. وبلاگ ‌ها، توییت ها، پست های فیس بوک و بسیاری رسانه های اجتماعی دیگر در دل روابط عمومی قرار گرفته اند. این تغییرات به پیاده سازی روابط عمومی محتوایی منجر شده است. در اینجا به برخی شباهت‌ها و تفاوت های روابط عمومی سنتی و روابط عمومی محتوایی اشاره خواهیم کرد و چگونگی منتفع شدن سازمان ها از این استراتژی جدید را شرح خواهیم داد.

روابط عمومی محتوایی و روابط عمومی سنتی - اخبار رسمی

منبع: آژانس روابط عمومی Calysto

ترجمه: آژانس رسانه اخبار رسمی

اشتراک مجله روابط عمومی و برند اخبار رسمی